CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Accións formativas gratuitas con titulación oficial para persoas desempreadas.

FORMACIÓN GRATUITA

Formación 100% gratuita e con opción a beca.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

El contenido del mismo posee un módulo de prácticas en empresas del sector.

POSIBILIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS

Con opción a bolsa de ayudas para aquellos alumnos/as que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Obxectivos

O principal obxectivo é a construcción e posta en marcha dun itinerario formativo innovador que mellore a cualificación dos participantes e aumente as súas oportunidades de inserirse no mercado laboral, todo isto baseándose nunha formación de calidade.

Certificados de profesionalidade

  • ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACENS ( COML0309)

Modalidade: Presencial

Inicio: Próximamente

Duración: 390 horas de Certificado de Profesionalidade

Modulos Formativos:
MF1014_3: Organización de almacéns (140 horas)
• UF0926: Deseño e organización do almacén (80 horas)
• UF0927: Xestión do equipo de traballo do almacén (30 horas)
• UF0928 (Transversal) Seguridade e prevención de riscos no almacén (30 horas)
MF1015_2: Xestión das operacións de almacenaxe. (110 horas)
• UF0929: Xestión de pedidos e stock (80 horas)
• UF0928: (Transversal) Seguridade e prevención de riscos no almacén (30 horas)
MF1005_3: (Transversal) Optimización da cadea loxística. (90 horas)
MP0193: Módulo de prácticas profesionais non laborais de organización e xestión de almacéns
(80 horas)

A quén vai dirixido

Persoas en situación de desemprego.

Para o nivel 3 debe cumprir algún dos seguintes requisitos:

  • Título de Bachiller.
  • Certificado de profesionalidade de nivel 3.
  • Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.
  • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grado superior ou ben ter superado as correspondentes probas de aceso reguladas por las administraciones educativas.
  • Ter superada a proba de aceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
  • Ter as competencias clave necesarias, de acordo co recollido no anexo IV do real decreto 34/2008, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de profesionalidade.

Proxecto financiado por:

¡Non te quedes sen praza!

Solicita información sen compromiso.
Contámosche todos os detalles
e resolvemos as túas dudas sobre este curso.