CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Accións formativas integradas no Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente a personas traballadoras ocupadas 2023-2024.

Procedemento TR302A

FORMACIÓN GRATUITA

Formación 100% gratuita.

Obxectivos

Os programas de formación destinados á cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas estarán dirixidos á adquisición e melloras de competencias profesionais relacionadas cos requerimientos de productividade e competitividade das empresas que teñan os seus centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, as necesidades de adaptación aos cambios operados no posto de traballo e ás aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, de forma que as capacite para o desenvolvemento cualificado da profesión e lles permita mellorar a súa empregabilidade.

Cursos

 • CREACIÓN DE CONTIDOS E RECURSOS DIDÁCTICOS EN INTERNET (MOODLE) (SSCE027PO)

Duración: 100H

Modalidade: Teleformación

Inicio: 17 de Outubro

Contidos Formativos:

 1. A CREACIÓN DE CONTIDOS EN E-LEARNING.
 2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DESEÑO E ESTRUTURACIÓN DE CONTIDOS EN E-LEARNING
 3. ESTÁNDARES EN E-LEARNING: ESPECIFICACIÓNS IMS E SCORM
 4. EMBALAXE DE CONTIDO SCORM E INSERCIÓN DE METADATOS CON RECHARG EDITOR
 5. CREACIÓN DE CONTIDOS CON  EXE LEARNING E A SÚA INTEGRACIÓN EN MOODLE
 6. CREACIÓN DE CONTIDOS CON COURSEGENIE (WIMBA CREATE) E A SÚA INTEGRACIÓN EN MOODLE
 7. CREACIÓN DE EXERCICIOS DE AUTOAVALIACIÓN CON HOTPOTATOES E A SÚA INTEGRACIÓN EN MOODLE
 8. CREACIÓN DE CUESTIONARIOS EN MOODLE: EXERCICIOS E EXAMES DE AUTOAVALIACIÓN
 9. CREACIÓN DE LECCIÓNS EN MOODLE
 10. INTEGRACIÓN OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS EN MOODLE: GLOSARIOS, TAREFAS, OBRADOIROS E BASES DE DATOS

ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ON LINE ( SSCE002PO)

Duración: 70H

Modalidade: Teleformación

Inicio: 15 de Xaneiro

Contidos Formativos:

1. CARACTERÍSTICAS XERAIS DA FORMACIÓN E A APRENDIZAXE ONLINE

2. FUNCIÓNS, HABILIDADES E COMPETENCIAS DO TITOR-FORMADOR

3. MÉTODOS, ESTRATEXIAS E FERRAMENTAS TITORIAIS. A PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN

4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS E FERRAMENTAS PARA TITORIZAR Ó ALUMNADO. COMUNICACIÓN E AVALIACIÓN ONLINE

5. AS REDES SOCIAIS COMO ELEMENTO DE BUSCA DE RECURSOS PARA O APRENDIZAXE

A quén vai dirixido

Persoas traballadoras ocupadas.

Persoas autónomas.

Persoal do Funcionariado.

Desempregados.

Proxecto financiado por:

¡Non te quedes sen praza!

Solicita información sen compromiso.
Contámosche todos os detalles
e resolvemos as túas dudas sobre este curso.