CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Accións formativas integradas no Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente a personas traballadoras ocupadas 2023-2024.

Procedemento TR302A

FORMACIÓN GRATUITA

Formación 100% gratuita.

Obxectivos

Os programas de formación destinados á cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas estarán dirixidos á adquisición e melloras de competencias profesionais relacionadas cos requerimientos de productividade e competitividade das empresas que teñan os seus centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, as necesidades de adaptación aos cambios operados no posto de traballo e ás aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, de forma que as capacite para o desenvolvemento cualificado da profesión e lles permita mellorar a súa empregabilidade.

Contidos

  • Este Curso SSCG024PO DEPENDENTES INTERRELACIÓN E COMUNICACIÓN ofrece ao alumno unha especialidade formativa da Familia Profesional dos Servizos Socioculturais e a Comunidade. Con este Curso  aumentarán as suas habilidades para motivar e incentivar a comunicación a todas aquelas persoas coas que sexa difícil entablar relacións sociais, usando para eles todos os recursos dispoñibles que sexan necesarios.
    ¿Cómo son as clases?

    Modalidade online con una duración de 55 horas

A quén vai dirixido

Persoas traballadoras ocupadas.

Persoas autónomas.

Persoal do Funcionariado.

Desempregados.

Proxecto financiado por:

¡Non te quedes sen praza!

Solicita información sen compromiso.
Contámosche todos os detalles
e resolvemos as túas dudas sobre este curso.